(07/10/2015)

Mạng lưới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên

Khởi nguồn từ Dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp” (V2WORK), MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ TÌM KIẾM VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP CHO SINH VIÊN VIỆT NAM (VEES – NET) là một mạng lưới hợp tác giữa các trường tham gia Dự án nhằm phát triển hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ giữa các trường thành viên tham gia dự án V2WORK.

Website chính thức của dự án: https://www.v2work.eu/

Mục tiêu tổng quát của Mạng lưới là nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên.

Mạng lưới VEES – NET được sáng lập bởi các thành viên sau:

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST) 

Trường Đại học Công nghiệp Vinh (IUV) 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (UD – UTE)

Trường Đại học Nha Trang (NTU)

Trường Đại học Tây Nguyên (TNU)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM (Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM)

Trường Đại học Thủ Dầu Một (TMU)

Trường Đại học Trà Vinh (TVU)

Để gia nhâp mạng lưới và trở thành thành viên chính thức của Vees-net, hãy liên hệ với chúng tôi: 

Email: info@vees-net.com

Điện thoại: +84(0)24 3869 2896 hoặc +84(0)24 3869 3108

Địa chỉ: Phòng 102-103, Nhà C1, Đại học Bách khoa Hà Nội

31 711bb