(01/10/2020)

Thông tin chung: Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập vào ngày 11 tháng 11 năm 1977 theo Quyết định số 298/CP của Hội đồng chính phủ. Tọa lạc ở Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắ k, Trường Đại học Tây Nguyên đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Tây Nguyên.

Sứ mạng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc.

Tầm nhìn: Đến năm 2030, Trường Đại học Tây Nguyên là trường đại học đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kinh tế, tự nhiên và xã hội; đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có trình độ và kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội. 

Giá trị cốt lõi:

Sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học;

Chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu;

Hội nhập và hợp tác quốc tế là giá trị cho sự phát triển.

Số liệu:

       * Tổng số đơn vị khoa, phòng, ban, viện: 28 đơn vị

       * Sinh viên: 9.918 sinh viên (số liệu năm 2019)

       * Tổng số cán bộ viên chức: 678 người (số liệu năm 2019)

       * Chương trình: 26 ngành đào tạo đại học, 8 ngành thạc sĩ và 3 ngành đào tạo tiến sĩ.

       Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, Thành phố Buôn Ma Thuột; ĐT: +84. (0262)3825185 . Fax: (0262)3825184 . Email: dhtn@ttn.edu.vn; website: ttn.edu.vn.

  1. GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG

Tên: Văn phòng Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp

Thông tin chung: Văn phòng được thành lập năm 2019 dưới sự hỗ trợ của Dự án V2Work.

Chức năng:

  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  2. Triển khai các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên
  3. Liên hệ kết nối giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho sinh viên
  4. Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp của sinh viên.

Thông tin liên hệ: Tel: (0262)3825185 Email: vieclamsinhvien@ttn.ed.vn; website: http://nhanluctaynguyen.ttn.edu.vn/