(04/10/2015)

V2WORK Map 01 2019 543f1

Dự án " Tăng cường năng lực hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và phát triển kỹ năng khởi nghiệp (Strengthening the Vietnamese Higher Education System to improvegraduates’ employability and entrepreneurship skills), viết tắt là V2WORK được điều phối của Trường Đại học Alicante (Tây Ban Nha) kéo dài trong 3,5 năm (2017 - 2021) do Quỹ Erasmus+ của Liên minh châu Âu tài trợ.

Dự án V2WORK đã chính thức khởi động dưới sự điều phối của Đại học Alicante (Tây Ban Nha) và sẽ kéo dài trong 3,5 năm (2017 – 2021) với 8 gói công việc.

Tại Việt Nam, có 11 đơn vị cùng tham gia bao gồm 8 trường đại học và 3 tổ chức giáo dục: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học KHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM, Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Trà Vinh, Đại học Nha Trang, Đại học Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Tây Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Tổ chức AISEC Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là xây dựng các trung tâm hỗ trợ việc làm và thị trường lao động, cập nhật các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp mới cho sinh viên của 8 trường đại học Việt Nam thông qua xây dựng quy chế làm việc, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu làm việc chuyên nghiệp ở các doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài nước.

Các trường đại học tham gia dự án sẽ được tập huấn các nghiệp vụ giúp tăng cường mối quan hệ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp thông qua phát triển các công cụ và cơ chế nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp trong các Trung tâm dịch vụ việc làm và hướng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong tìm kiếm việc làm và phát triển kỹ năng cần thiết cho khởi nghiệp.

Link đến website dự án: https://www.v2work.eu/