(01/10/2020)

Thông tin chung: IUV từ tiền thân là một cơ sở đào tạo nằm trong hệ thống 7 cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Sau gần 6 năm hoạt động đào tạo và xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, thương hiệu,... ngày 12/6/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 920/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp Vinh. Đây là kết quả của sự nỗ lực và quyết tâm của các nhà đầu tư, sự ủng hộ của Chính phủ, Bộ Giáo dục - Đào tạo các cấp chính quyền và sự phấn đấu, công hiến của đội ngũ giảng viên, công nhân viên Nhà trường. Cho đến hôm nay, qua 7 năm hoạt động, Trường Đại học Công nghiệp Vinh đã và đang không ngừng phát triển, xứng đáng là một cơ sở giáo dục đại học uy tín xứng tầm, góp phần vào việc đào tạo cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nghệ An nói riêng và cả khu vực Bắc Trung Bộ.

Sứ mạng: Trường Đại học Công nghiệp Vinh là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, phục vụ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập thế giới.

Tầm nhìn: Trở thành một trường đại học đào tạo đa ngành, đa bậc học hoạt động theo định hướng ứng dụng, có uy tín và chất lượng, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước

Phương châm: HỢP TÁC - CHUẨN MỰC - THỰC TIỄN - NHÂN VĂN

Giá trị cốt lõi: HỢP TÁC - THÂN THIỆN, CHUẨN MỰC - HIỆU QUẢ, THỰC TIỄN - SÁNG TẠO, NHÂN VĂN - TRÁCH NHIỆM

Số liệu:

       * Nhà trường có 125 cán bộ, giảng viên cơ hữu với 8 Giáo sư - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Khoa học; 16 Tiến sĩ, 71 Thạc sĩ, 22 Cử nhân. Ngoài ra, Trường còn hợp tác với một số giảng viên có học hàm, học vị cao theo hình thức thỉnh giảng. Nhà trường tiến hành nhiều hình thức đào tạo: đại học chính quy, liên thông, cao đẳng,... cho các chuyên ngành khác nhau.     

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: Số 26, Nguyễn Thái Học, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Tel: (84.0238).3535 232 * Email: congnghiepvinh@gmail.com . Website: www.iuv.edu.vn.

Facebook: https://www.facebook.com/dhcnvinh/

  1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM VIỆC LÀM VÀ KHỞI NGHIỆP IUV

Tên trung tâm: Trung tâm Việc làm và Khởi nghiệp IUV

Thông tin chung: Trước yêu cầu về hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp, ngày 15/02/2015, Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghiệp Vinh ra quyết định thành lập Văn Phòng Giới Thiệu Việc Làm trực thuộc Trung tâm Liên kết đào tạo và Hợp tác quốc tế trường Đại Học Công Nghiệp Vinh. Ngày 15/09/2018 Quyền Hiệu Trưởng Trường ĐH Công Nghiệp Vinh đã ký quyết định thành lập Trung Tâm Việc làm và Khởi nghiệp IUV, là đơn vị sự nghiệp có thu, hoạch toán phụ thuộc Trường ĐH Công Nghiệp Vinh. Trung tâm chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của BGH Trường ĐH Công Nghiệp Vinh, được tổ chức và hoạt động theo cơ chế đơn vị phụ thuộc.

Chức năng:

  1. Giới thiệu việc làm cho sinh viên và làm thêm ngoài giờ
  1. Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng, ngắn hạn
  2. Tổ chức các hoạt động tham quan, thực hành, thực tế chuyên môn, thực tập nghề cho sinh viên
  3. Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp
  4. Thu hút các nguồn vốn học bổng của các doanh nghiệp cho sinh viên học giỏi vượt khó và các đối tượng chính sách khác
  5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động tư vấn, hội thảo, định hướng nghề nghiệp,… nhằm kết nối sinh viên với DN và nhà tuyển dụng
  6. Tổ chức các hội thảo về khởi nghiệp, các khóa đào tạo về khởi nghiệp
  7. Tư vấn và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp
  8. Hỗ trợ công tác đào tạo, tuyển sinh của Nhà trường

 

Thông tin liên hệ: Tel:  + 84.988.800.748; Website: https://iuvcace.edu.vn/ ; FB: https://www.facebook.com/ ĐH-Công-Nghiệp-Vinh-Việc-làm-Khởi-nghiệp

Giám đốc:  Trần Huỳnh Quang (Mr); Tel:  + 84.944.993.806; Email:  tranquang237@gmail.com