(27/10/2020)

Thông tin chung:

Trường Đại học Trà Vinh được hình thành và phát triển từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Sau 5 năm triển khai thành công Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada do chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam đồng tài trợ, cùng với nhu cầu cấp thiết về phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cũng như nhu cầu về nguồn nhân lực thực hiện chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Trường Đại học Trà Vinh được chính thức thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ và trở thành một trong những trường đại học CÔNG LẬP trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trường đã và đang hoạt động theo mô hình đa cấp, đa ngành, đa phương thức đào tạo từ bậc cao đẳng, đại học, sau đại học, với nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao, nghiên cứu khoa học và ứng dụng; cung cấp các dịch vụ góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Trà Vinh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng cũng như cả nước nói chung.

3456.jpg

(Khuôn cảnh Trường Đại học Trà Vinh)

Sứ mạng: Trường Đại học Trà Vinh đào tạo đa ngành, đa cấp, liên thông, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người học; nghiên cứu khoa học; phát triển ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội; góp phần quan trọng làm tăng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

Tầm nhìn: Là trường đại học định hướng ứng dụng điển hình xuất sắc và đặc thù.

Giá trị cốt lõi: Tận tâm – Minh bạch – Sáng tạo – Thân thiện

Triết lý giáo dục:

Trường Đại học Trà Vinh là trường đại học CÔNG LẬP, thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép TUYỂN SINH TRÊN TOÀN QUỐC với 33 ngành bậc sau đại học, 58 ngành bậc đại học và 25 ngành bậc cao đẳng, tập trung ở các nhóm ngành như: Nông nghiệp – Thủy sản, Kỹ thuật & Công nghệ, Y – Dược, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Kinh tế – Luật, Hóa học Ứng dụng, Sư phạm, Quản lí Nhà nước – Quản trị Văn phòng – Du lịch, Lý luận Chính trị, Khoa học Cơ bản, Răng Hàm Mặt, Dự bị Đại học.

Số liệu:

       * Đơn vị: 22 Khoa, 12 phòng, 03 ban chức năng, 03 hội đồng, 11 trung tâm và một số đơn vị trực thuộc.

       * Sinh viên: 10.000 sinh viên chính quy, 4.000 sinh viên tuyển mới mỗi năm, Giảng viên , công nhân viên và đội ngũ người lao động: hơn 1200.

       * Chương trình: 25 cao đẳng. 58 đại học, 28 thạc sĩ và 10 tiến sĩ.

       Thông tin liên hệ: Địa chỉ: ố 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (+84).294.3855246 * Fax: (+84).294.3855217: www.tvu.edu.vn

II. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP TẠI TVU

Tên trung tâm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Trường Đại học Trà Vinh (TVU CSC)

1. Thông tin chung:

Trung tâm Dịch vụ việc làm tiền thân là Bộ phân Tư vấn hỗ trợ việc làm sinh viên trực thuộc Phòng Công tác sinh viên học sinh, năm 2012 được phát lên thành Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm sinh viên, đến năm 2017 phát triển thành Trung tâm Dịch vụ việc làm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Hiện nay, Trung tâm có 4 nhân sự làm việc toàn thời gian, hưởng lương từ ngân sách Nhà trường.

2. Chức năng

Tổ chức thực hiện các dịch vụ có liên quan đến tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, trực tiếp hoặc liên kết giới thiệu xuất khẩu lao động theo yêu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật, cung cấp nguồn lao động của địa phương, sát hạch, đào tạo nghề cho người lao động và đào tạo theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

3. Nhiệm vụ

3.1. Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, bao gồm:

  1. a) Tư vấn học nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;
  2. b) Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;
  3. c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;
  4. d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho học sinh, sinh viên và người lao động, người sử dụng lao động.

3.2. Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

  1. a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;
  2. b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;
  3. c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;
  4. d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3.3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

3.4. Tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp nghề, sát hạch nghề, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

3.5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

3.6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

3.7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

3.8. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ:

Tel:  + 84.02943 603688; Email: tuvanvieclam@tvu.edu.vn;

Website: dichvuvieclam.tvu.edu.vn;

FB: https://www.facebook.com/dichvuvieclamtvu

Giám đốc:  Huỳnh Mỹ Phượng (Ms); Tel:  + 84.918831442; Email:  myphuong_huynh@tvu.edu.vn