(01/10/2020)

Thông tin chung: NTU trước đây gọi là Trường Đại học Thủy sản, được thành lập năm 1959, tọa lạc tại Thành phố Nha Trang. NTU hiện là trường đại học đa ngành và đa cấp có uy tín với thế mạnh và truyền thống về thủy sản và kinh tế biển.

Sứ mạng: Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn: Đến năm 2030 là trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

Phương châm: Luôn tự đổi mới, hướng tới tương lai

Giá trị cốt lõi: Đoàn kết – Hội nhập - Năng động - Trách nhiệm

Triết lý giáo dục: Chú trọng phát triển tính chuyên nghiệp, khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong môi trường giáo dục hội nhập, gắn kết với thực tiễn nghề nghiệp và cộng đồng

Số liệu:

       * Đơn vị: 25 khoa, viện, trung tâm nghiên cứu, 8 đơn vị chức năng, 750 cán bộ, giảng viên

       * Sinh viên: 15.000 sinh viên chính quy, 4.000 sinh viên tuyển mới mỗi năm

       * Chương trình: 15 cao đẳng. 43 đại học, 18 thạc sĩ và 7 tiến sĩ.

       Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 2 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang; ĐT: +84.2471.303; Fax: + 84 258 3831147; Email: dea@ntu.edu.vn Trang web: www.ntu.edu

  1. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGHỀ NGHIỆP TẠI NTU

Tên trung tâm: Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Sinh viên

Thông tin chung: Trung tâm được thành lập chính thức năm 2014, dựa trên cơ cở Tổ Hỗ trợ sinh viên, thuộc Phòng Công tác sinh viên. Hiện nay, Trung tâm có 6 cán bộ làm việc toàn thời gian, hưởng lương từ ngân sách Nhà trường.

Chức năng:

  1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức và quản lý các hoạt động gắn kết và hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  2. Triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo hướng nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên
  3. Liên hệ kết nối giữa Nhà trường với các đơn vị sử dụng lao động nhằm hỗ trợ việc làm, thực tập cho sinh viên

Thông tin liên hệ: Tel:  + 84.258.6280441; Email:  tttvhtsv@ntu.edu.vn; website: vieclamnhatrang.ntu.edu.vn; FB: https://www.facebook.com/vieclamnhatrang.NTU

Giám đốc:  Đỗ Quốc Việt (Mr); Tel:  + 84.941116886; Email:  vietdq@ntu.edu.vn