(01/10/2020)

Thông tin chung: NTU trước đây gọi là Trường Đại học Thủy sản, được thành lập năm 1959, tọa lạc tại Thành phố Nha Trang. NTU hiện là trường đại học đa ngành và đa cấp có uy tín với thế mạnh và truyền thống về thủy sản và kinh tế biển. Sứ mạng: Đào tạo nhân lực trình độ cao; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thủy sản là thế mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.