(01/07/2024)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng tập thể ĐHBK Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022-2023Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng tập thể ĐHBK Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022-2023

Sáng nay (15/1/2024), Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức (CBVC) năm 2023 với gần 250 đại biểu tham dự. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cùng lãnh đạo các Vụ (Bộ GD&ĐT), đại diện lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam dự Hội nghị.

Trước đó, Hội nghị CBVC cấp đơn vị của ĐHBK Hà Nội đã được tiến hành từ 15 - 30/12/2023 theo kế hoạch. Các đơn vị đã tiến hành thảo luận báo cáo của đơn vị, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo của Giám đốc đại học về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2023, Dự thảo Quy chế dân chủ sửa đổi bổ sung và đã có nhiều ý kiến góp ý quan trọng, tâm huyết vì sự phát triển chung của ĐHBK Hà Nội.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Giám đốc đại học đã tiếp thu để hoàn thiện bản báo cáo tổng kết hoạt động của Đại học năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.20240115 CBO 6786PGS. Huỳnh Quyết Thắng - Giám đốc ĐHBK Hà Nội - báo cáo tại Hội nghịBách khoa Hà Nội hoàn thành tốt và đầy đủ các nhiệm vụ đề ra 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu CBVC năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, ĐHBK Hà Nội đã hoàn thành một số nhiệm vụ đề ra: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; Tăng cường quản lý chất lượng, đổi mới CTĐT; Đổi mới công tác tuyển sinh…

Đặc biệt, Giám đốc ĐHBK Hà Nội phân tích sâu các nhiệm vụ: Tăng cường phát triển KHCN và ĐMST; Tăng cường hợp tác đối ngoại và đẩy mạnh quốc tế hóa; Cải thiện môi trường học thuật và hỗ trợ người học.

Đánh giá tổng quan kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, PGS. Huỳnh Quyết Thắng cho biết Đại học đã hoàn thành ở mức đầy đủ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Một số lý do khó khăn khách quan, khó khăn trong hệ thống, … sẽ được dần tháo gỡ trong năm 2024.

Nhìn chung, năm 2023, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBVC, Ban Giám đốc cùng các bộ phận quản lý đã thực hiện đầy đủ, trách nhiệm các nội dung đã đề ra.
 

20240115 CBO 6724

20240115 CBO 6729

20240115 CBO 6751

20240115 CBO 6759

20240115 CBO 6746

20240115 CBO 6756

​Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo ĐHBK Hà Nội cùng các cán bộ, giảng viên tham dự Hội nghị


Năm 2024: 7 nhiệm vụ, 36 nội dung, 26 chỉ tiêu chính

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, PGS. Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh: Năm 2024 sẽ là năm ĐHBK Hà Nội “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số mạnh mẽ, Đẩy mạnh hội nhập quốc tế​” với 7 nhiệm vụ, 36 nội dung, 26 chỉ tiêu chính​, cụ thể: 

1: Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cho giai đoạn phát triển mới;

2: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo và hỗ trợ người học;

3: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và thành công của người học;

4: Tăng cường công tác truyền thông hướng nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh;

5: Thúc đẩy, nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả nghiên cứu;

6: Tăng cường hợp tác liên kết mạng lưới đại học/viện nghiên cứu và đẩy mạnh quốc tế hóa;

7: Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất.20240115 CBO 6806GS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch hội đồng đại học - báo cáo tại Hội nghị20240115 CBO 6745Đồng chí Đặng Chí Dũng - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân - báo cáo tại Hội nghịCác đại biểu lắng nghe tóm tắt các ý kiến góp ý cho Dự thảo báo cáo của Giám đốc, Dự thảo Quy chế Dân chủ, Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng đại học và Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023; Giải trình của Ban Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo đơn vị cấp hai về các ý kiến góp ý cho các Dự thảo báo cáo và một số vấn đề sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng cho năm 2024; nêu ý kiến trực tiếp tại Hội nghị và được lãnh đạo ĐH trả lời cụ thể, thấu đáo.

Các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội đồng đại học năm 2023 trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đóng góp vào phát triển Đại học theo đúng sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược đã xác định; Thông qua Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Chi tiêu nội bộ; Thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Dân chủ.

Hội nghị đã thông qua kết quả bầu cử bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026 gồm 5 đồng chí: Nguyễn Việt Cường, Trường Vật liệu; Đặng Chí Dũng, Trường Điện – Điện tử; Trần Đăng Quốc, Trường Cơ khí; Ngô Đình Hòa, Văn phòng Đảng ủy; Nguyễn Trường Giang, Trường Hóa và Khoa học sự sống.

Bộ GD&ĐT khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể ĐHBK Hà Nội
 

20240115 CBO 6892

20240115 TSP 6370

20240115 TSP 6264

20240115 TSP 6259

​Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị, cá nhân 
 

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Bộ GD&ĐT cho các đơn vị, cá nhân thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội, cụ thể:

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể ĐHBK  Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022-2023;

Tặng Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho Phòng Hành chính tổng hợp (nay là Văn phòng đại học) – ĐHBK Hà Nội đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2022-2023;

Công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 5 tập thể thuộc ĐHBK Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023, gồm: Phòng Tổ chức cán bộ (nay là Ban Tổ chức -  Nhân sự); Phòng Quản lý chất lượng (này là Ban Quản lý chất lượng); Phòng Hành chính tổng hợp (này là Văn phòng đại học); Phòng Truyền thông và  Quản trị thương hiệu (nay là Trung tâm Truyền thông và Tri thức số); Phòng Thanh tra Pháp chế (nay là Ban Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ);

Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" cho 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023;

Tặng Bằng khen cho Phòng Quản lý chất lượng (nay là Ban Quản lý chất lượng) và 37 cá nhân thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục từ năm học 2021-2022 đến năm học 2022-2023.20240115 TSP 6607PGS. Huỳnh Quyết Thắng và PGS. Bùi Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Đại học ký kết Giao ước thi đua

Nhìn toàn cảnh bức tranh Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023, bên cạnh việc tập trung mọi nguồn lực phục vụ quá trình tái cấu trúc theo mô hình Đại học, lãnh đạo đại học cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, viên chức đã nỗ lực hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm và các định hướng Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức năm 2022 đã đề ra.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể Người Bách khoa, tập thể cán bộ, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội quyết tâm thực hiện thắng lợi 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã đề ra theo phương châm “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số và Chuyển đổi xanh”, hoàn thành thắng lợi 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện “Chiến lược phát triển Trường ĐHBK Hà Nội giai đoạn 2017-2025” trong giai đoạn 2021-2025, tạo tiền đề tiền đề cho giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đưa Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.
 


9 GIẢNG VIÊN ĐƯỢC GIÁM ĐỐC ĐHBK HÀ NỘI KHEN THƯỞNG
 

20240115 CBO 7140

3 Tác giả chính công trình khoa học có ảnh hưởng: PGS. Nguyễn Công Tú - GVCC Khoa Vật lý kỹ thuật; TS. Giáp Văn Nam - GV Trường Điện - Điện tử; TS. Trịnh Văn Chiến - GV Trường CNTT&TT.

3 Cán bộ tiêu biểu thu hút tài trợ và hợp tác nghiên cứu: PGS. Nguyễn Phi Lê - GĐ Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo, Trường CNTT&TT; PGS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng Ban CTSV; TS. Chu Thị Hải Nam - GV Trường Hóa và Khoa học sự sống.

3 Giảng viên tiêu biểu trong giảng dạy: PGS. Đặng Đức Vượng - Phó Trưởng Khoa Vật lý kỹ thuật; TS. Nguyễn Thị Thanh Tú - Giảng viên Khoa Khoa học và Công nghệ giáo dục; ThS. Phạm Năng Văn - GV Trường Điện - Điện tử.

Gia Hân

Ảnh: Kim Chi - Duy Thành